VivaMalta - The Free Speech Forum - On l-Orizzont & it-Torca

Welcome, Guest. Please login or register.
February 24, 2018, 02:51:26 PM

Home Help Search Login Register
+  VivaMalta - The Free Speech Forum
|-+  Local Newspapers
| |-+  Torca & Maltastar
| | |-+  On l-Orizzont & it-Torca
0 Members and 1 Guest are viewing this topic. « previous next »
Pages: 1 ... 64 65 [66] Go Down Print
Author Topic: On l-Orizzont & it-Torca  (Read 72299 times)
Cesare Battisti
Loyal Member
Member
****
Offline Offline

Posts: 144

« Reply #650 on: September 12, 2011, 11:21:47 AM »

Fuq l-orizzont tal-lum hemm artiklu fl-ewwel faccata dwar grupp fuq facebook.
SkonD l-artiklu, dan il-grupp gie mwaqqaf minn tesserat tal-PN, u jinkludi fih diversi tesserati ohra. Jidher li s-sustanza ta' dan kollu hi li fuq dan is-sit qed jidhru kummenti dwar l-immigranti, li xi whud minnhom gew riprodotti f'dan l-artiklu. Niggarantilkom li t-tip ta' kummenti li fih qatt ma qrajt bhalhom fuq VivaMalta, pero' sa fejn naf jien hadd minn dawn ma gie mressaq mill-pulizija dwar mibgheda u razzizmu. Ara kif jiehu nifs Norman.....ikunu pronti jaqbzu fuqu!
 
Fost il-membri tas-sit li jissemmew f'dan l-artiklu hemm diversi deputati tal-PN, ministri u segretarji parlamentari. L-aktar li jispikkaw fost dawn l-ismijiet hemm dak li ra l-Madonna tibki, u.............who else....il-qaddis protettur tal-Burden Sharing!
 
Imbaghad iridu jghajru lilna! Ara mhux il-qahba biss taghtik milli jkollha........ anke l-ipokriti kristjani!
Report to moderator   Logged
Noi Tireremo Dritto. L'Amor di Patria Non Fu Mai Delitto
Dal canto Italiano:'Noi Tireremo Dritto'

Jien Nazzjonalist ta' Vera!
Ngholli l-Maduma Nazzjonalista u nivvota LOWELL!
Claude
Member
Member
***
Offline Offline

Posts: 204


« Reply #651 on: September 12, 2011, 02:05:26 PM »

Dak il-grupp fakkarni f'Ave Melita, minhabba l-kwalita' ta' Nazzjonalisti li kien fih.
Ma niftakar ebda kumment razzjali, imma hafna minnhom kkummentaw li mdejqin li l-PN m'ghadx jhaddan il-principji li kellu qabel - Dawk ta' religio et patria.
Jien nafhom il-krejaturi tal-grupp. Huma nies twajba u Nsara li ma jaqblu xej' mar-razzismu. Ma rridx nemmen li l-grupp thammeg daqshekk malajr minhabba erba' kummenti li jghidu l-verita' - li ttraskurajna l-problema ta' l-immigrazzjoni illegali.

Cesare, dawn trid tikkumpatihom. Ghadhom jemmnu li jekk jheddu li jifframmentaw il-partit korrott taghhom, ha jisimghuhom.
Il-verta' hi li t-theddid vojt mhux ser jahdem 1) ghax il-gvern bla kukki fuq dil-problema u 2) jaf li dawn ser jibqghu lejali akkost ta'kollox.
Report to moderator   Logged
Claude
Member
Member
***
Offline Offline

Posts: 204


« Reply #652 on: September 12, 2011, 02:11:45 PM »

http://www.orizzont.com.mt/FullArticle.php?ID1=%27Ahbarijiet%27&ID2=1695

There's always that one moron who ruins everything.

Is he for real? Or a false one implanted by leftists to give everyone a bad name? I had noticed PL installed some very obvious fake facebook profiles when the divorce issue was still hot. PL has a habit of posting as fake "nazzjonalisti mdejqin" on forums and newspaper comments. My guess is this is one of them.
Report to moderator   Logged
Cesare Battisti
Loyal Member
Member
****
Offline Offline

Posts: 144

« Reply #653 on: September 12, 2011, 07:56:34 PM »

Quote from: Claude
Dak il-grupp fakkarni f'Ave Melita, minhabba l-kwalita' ta' Nazzjonalisti li kien fih.
Ma niftakar ebda kumment razzjali, imma hafna minnhom kkummentaw li mdejqin li l-PN m'ghadx jhaddan il-principji li kellu qabel - Dawk ta' religio et patria.
Jien nafhom il-krejaturi tal-grupp. Huma nies twajba u Nsara li ma jaqblu xej' mar-razzismu. Ma rridx nemmen li l-grupp thammeg daqshekk malajr minhabba erba' kummenti li jghidu l-verita' - li ttraskurajna l-problema ta' l-immigrazzjoni illegali.
 
Cesare, dawn trid tikkumpatihom. Ghadhom jemmnu li jekk jheddu li jifframmentaw il-partit korrott taghhom, ha jisimghuhom.
Il-verta' hi li t-theddid vojt mhux ser jahdem 1) ghax il-gvern bla kukki fuq dil-problema u 2) jaf li dawn ser jibqghu lejali akkost ta'kollox.

Ghandek ragun 100%. Lil ta' Ave Melita kienu kissruhom minn gol PN stess, pero' ta' ruffjani li huma xorta baqghu leali lejn il-PN. Wiehed minnhom sahansitra baqa' jilghaq u llum gieli jirrapprezenta lill-PN f'xi programm tal-habba gozz. Ohrajn minnhom spiccaw jahdmu f'xi ministeru ifarfru z-zarbun tal-ministru.
Etoile ghandha ragun ukoll.... la jhossu hekk hallihom ha jiktbu. Pero' mhux se jiddispjacini ghalihom li l-PL jiddemonizzahom.....ha jkunu jafu x'jigifieri!
Tkazaw bina u gew fi kliemna! Hudu ja cwiec!
« Last Edit: September 12, 2011, 07:59:01 PM by Cesare Battisti » Report to moderator   Logged
Noi Tireremo Dritto. L'Amor di Patria Non Fu Mai Delitto
Dal canto Italiano:'Noi Tireremo Dritto'

Jien Nazzjonalist ta' Vera!
Ngholli l-Maduma Nazzjonalista u nivvota LOWELL!
Claude
Member
Member
***
Offline Offline

Posts: 204


« Reply #654 on: September 12, 2011, 09:13:55 PM »

I can smell an astroturfer miles away. A certain columnist calls them 'elves'. They're actually very organised and meet regularly to discuss their internet astroturfing schemes. Most of them are in "Forum Zghazagh Laburisti". They create and maintain websites and blogs that slander anyone to the right of the squalid socialists.
I even have a good guess which one was responsible for this. Some weirdo with a picture of a simpering Joseph Muscat and the obligatory poster of Ernesto "Che" Guevara in his bedroom. Jaqq.
Report to moderator   Logged
IMPERIUM
Norman Lowell
Global Moderator
Senior Member
*****
Online Online

Posts: 15701


« Reply #655 on: July 24, 2013, 09:00:04 AM »

http://www.orizzont.com.mt/FullArticle.php?ID1=%27Opinjoni%27&ID2=108342

minn Minn EDDY PRIVITERA

Orġja ta’ xenofobija kontra l-poplu Malti!

Kull min bħali segwa d-dibattitu li sar fil-Parlament nhar it-Tlieta, 9 ta’ Lulju, wara l-istqarrija ministerjali li għamel il-Prim Ministru, Dr. Joseph Muscat, dwar il-każ tal-immigranti li kienu waslu f’pajjiżna dakinhar stess, ma setax ma ħasx l-istonku tiegħu jew tagħha jitqalla bil-kliem li beda ħiereġ minn fomm il-Kap tal-Oppozizzjoni, Simon Busuttil u dawk sħabu deputati li riedu wkoll jirremettu l-mibegħda politika li għandhom għall-prim ministru u l-gvern li qiegħed imexxi, minħabba t-tkaxkira li tahom fid-9 ta’ Marzu li għadda!

Iżda meta kienu qegħdin jobżqu l-velenu politiku tagħhom lejn il-prim ministru u sħabu fuq il-bankijiet tal-Gvern, fl-istess ħin kienu qegħdin f’orġja ta’ xenofobija kontra l-maġġoranza assoluta tal-poplu Malti, għax żgur li fuq dan il-każ qiegħed jappoġġja lill-Prim Ministru Malti u l-Gvern Laburista. U mhux lil Simon Busuttil u l-Oppożizzjoni Nazzjonalista!

Meta dakinhar stess, tard filgħodu, ħarġet l-aħbar li x’aktarx l-immigranti illegali li kienu għadhom kif waslu f’pajjiżna, kienu sejrin jintbagħtu lura lejn il-Libja matul il-lejl permezz ta’ żewġ ajruplani tal-Air Malta, mill-ewwel bdejt ninnota ferneżija sħiħa ta’ kummenti online minn kummentaturi Nazzjonalisti, kollha jattakkaw lill-prim ministru għax kien qiegħed ipoġġi l-interess tal-poplu Malti l-ewwel u mhux dak ta’ dawn l-immigranti!

Kien hemm min ħaseb li din l-aħbar hija biss “bluff”. Oħrajn qagħdu jsemmu x’qal il-Papa Franġisku meta żar Lampedusa. Insomma bdew iġibu kull skuża possibbli mbasta jippruvaw ipinġu fl-aktar mod ikraħ lill-prim ministru. Però ħadd minn­hom ma qal li hu jew hi lesti li jieħdu lil xi ħadd minn dawn l-immigranti illegali ġewwa darhom!

Nerġa’ lura lejn id-dibattitu li sar fil-Parlament. Jekk qatt xi ħadd kellu xi dubju li Simon Busuttil u sħabu ma jistgħux jiġu fdati biex jiddefendu l-interess ta’ pajjiżna meta niġu f’konfront ma’ xi pajjiż jew organizzazzjoni barranija, dan id-dubju żgur neħħewh fid-9 ta’ Lulju, filgħaxija. Tisma’ lil Simon Busuttil jipprova jwerwer lill-poplu Malti li b’dak li kien fi ħsiebu jagħmel il-gvern, kien diġa’ għamel ħsara kbira lir-relazzjoni ta’ Malta mal-Unjoni Ewropea.

Jien, li ili snin twal naf li Simon Busuttil huwa prodott ta’ dik li hi meqjusa bħal l-arma propagandistika tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri l-Moviment Ewropew (The European Movement), li tagħha kien is-segretarju meta kien għadu kważi fil-bidu taż-żgħożija tiegħu, xejn ma kont sorpriż b’dak li smajtu jgħid. Għalih l-Unjoni Ewropea iqisha bħan-nanna tiegħu, biex ma ngħidx ommu!

Fid-diskorsi kollha li għamel Simon, Lawrence Gonzi, eċċ.., ma kien hemm ebda proposta ta’ x’għandna nagħmlu biex neħilsu minn dan il-piż enormi li l-immigrazzjoni illegali tefgħet fuq spallejn il-poplu Malti. Kull ma qalu li għandu jagħmel il-gvern hu li jinnegozja mal-UE! Prosit ħej!

Mela huma kienu ilhom dawn is-snin kollha fil-gvern, mhux suppost li diġa’ nnegozjaw? Jafu sewwa li bin-negozjati kollha ma waslu mkien. Kull ma rnexxielhom kien li l-UE tathom xi flus biex jinxtraw xi ajruplani zgħar tat-tifix u xi patrol boats, ħalli żgur ma jkollniex skuża li ma konniex nafu bil-preżenza tal-immigranti illegali. Jew li għax ma kellniex mezzi biex immoru għalihom u nġibuhom f’pajjizna!
Lil Simon u sħabu nistaqsihom: Jekk l-Unjoni Ewropea li inthom tant taduraw, hija kontra li l-immigranti illegali nibgħatuhom lura b’mod uman – kif kien se jsir fid-9 ta’ Lulju għax kienu sejrin jintbagħtu lura b’ajruplan u mhux fuq dgħajsa jew xi dinghy bħal ma ġew bih – għax imbagħad ma tridx tħallihom jitilqu minn Malta u jmorru f’pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea? Għaliex tridhom bilfors jibqgħu Malta jekk il-pajjiżi l-ohrajn tal-Unjoni ma jkunux iridu jaċċettawhom?

Biex ikomplu jippruvaw jimpressjonaw liċ-ċwieċ – kif wara kollox skont Tonio Fenech jeżistu ħafna minn­hom f’pajjiżna – Simon Busuttil, Lawrence Gonzi u xi 60 avukati Nazzjonalisti, marru l-Qorti u ressqu protest ġudizzjarju biex il-Qorti twaqqaf il-possibbiltà li għadd minn dawk l-immigranti – li ma kienx se jinkludi nisa, tfal u ġenituri iżda biss irġiel li kienu weħidom u li ma kellhom ebda problema ta’ saħħa – jintbagħtu lura lejn il-Libja fejn il-Gvern Malti diġa kellu ftehim mal-Gvern Libjan li dawn l-immigranti jiġu trattati tajjeb.

Imma fit-telfa li kellhom biex ma jħallux lill-Gvern laburista jagħmel dak li huma ma rnexxilhomx jagħmlu f’dawn is-snin kollha, waħda mir-raġunijiet li ġiebu kienet li, jekk  jintbagħtu lura lejn il-Libja, dawn l-immigranti setgħu jiġu ttorturati u saħansitra jinqaltlu!!

Issa tafu daqsi kemm ilhom jiftaħru li GonziPN kien lagħab parti importanti ħafna biex tneħħa mill-poter ir-reġim “despotiku” ta’ Gaddafi, kif kienu jsejħulu. Imma jekk illum qegħdin jargumentaw li dawn l-immigranti jsofru t-torturi u anki jistgħu jinqatlu jekk jintbagħtu lura lejn il-Libja, allura dan ma jfissirx li GonziPN għen biex neħħa reġim “despotiku” biex ġie mibdul b’reġim “despotiku” ieħor???
Fil-verità, Simon Busuttil u dawk il-qabda avukati Nazzjonalisti – fosthom ir-raġel ta’ Daphne u  l-Boċċa – jafu li kienu qegħdin jivvintaw il-ħrejjef ħalli l-Qorti jkollha skuża biex twaqqaf ir-ritorn tal-immigranti lejn il-Libja jekk dan ikun se jsir.

Fil-fatt dawn l-immigranti ma ntbagħtux għax il-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem kient ġiet mitluba timblokka dan ir-ritorn tal-immigranti minn grupp ta’ NGOs. U l-Gvern Malti aċċetta dan. Iżda jidher ċar li f’daqqa waħda l-UE qiegħda tirrealizza li jmexxi l-Gvern Malti hemm prim ministru u mhux  pastizz joqgħod għal kull ma trid l-UE, appoġġjat minn kabinett u grupp parlamentari li għalihom l-interess ta’ Malta jiġi qabel kull interess ieħor!

F’daqqa waħda l-Kummisarju Maelstrom qalet li l-UE lesta li tidħol f’negozjati ma’ Malta biex tara x’għajnuna oħra tista’ tagħti!

Ċert li nhar il-Ħamis, 11 ta’ Lulju, Dr Joseph Muscat qal lill-President tal-Kunsill Ewro­pew, Van Rompuy, waqt li f’pajjiżna għal tahdidiet, eżatt x’qed tippretendi bi dritt Malta!

Jekk wara kollox, l-UE se tkun qiegħda tipprova taħli aktar żmien għax ma toffri ebda soluzzjoni, ħlief forsi aktar flus,  biex il-problema li għandna tittaffa bil-kbir, stennew inizjattivi oħra tal-Prim Ministru u l-Gvern Laburista.

Għax il-buzullotti li kellna qabel bejn GonziPN u l-UE issa żgur li spiċċaw! U biex infakkarkhom kemm saru bu­żullotti mill-PN biex ibeżżgħu lill-Poplu Malti, araw x’kienu tefgħu fid-djar tal-Maltin u l-Għawdxin ftit jiem biss qabel ir-Referendum tat-8 ta’ Marzu 2003!

------------------

So true! - An orgy of self hate, self immolation by all the Opinion Formers.
Every columnist, journalist in an orgy of hate towards the Prime Minister for having tried to avert the looming tragedy.
But the People are with him, for the Maltese still feel it in their bones as to what is Right.


00107
The Golden Dawn
Imperium
Report to moderator   Logged
Boycott The Times and The Sunday Times.
Do not post there, do not buy a copy of either, do not advertise.
Hurt Them in the only way they understand.

BOYCOTT THE TIMES
 Imperium 1107

IMPERIUM
Norman Lowell
Global Moderator
Senior Member
*****
Online Online

Posts: 15701


« Reply #656 on: July 29, 2013, 09:11:24 AM »

Get copy of today's Orrizont.
Interview with Norman Lowell.
On my Birthday, too! - Synchronicity.


00107
The Golden Dawn
Imperium
Report to moderator   Logged
Boycott The Times and The Sunday Times.
Do not post there, do not buy a copy of either, do not advertise.
Hurt Them in the only way they understand.

BOYCOTT THE TIMES
 Imperium 1107

IMPERIUM
Norman Lowell
Global Moderator
Senior Member
*****
Online Online

Posts: 15701


« Reply #657 on: July 29, 2013, 05:47:46 PM »

I would never have thought that the Squallid Socialists would give us such a fair hearing.
Well done to Gaetan Micallef who was quite fair.
The Squallids are realizing who their true Friends are on this issue.00107
The Golden Dawn
Imperium

Report to moderator   Logged
Boycott The Times and The Sunday Times.
Do not post there, do not buy a copy of either, do not advertise.
Hurt Them in the only way they understand.

BOYCOTT THE TIMES
 Imperium 1107

Stephen Farrugia
Senior Member
*****
Offline Offline

Posts: 5061


Malta Taghna

« Reply #658 on: July 29, 2013, 05:50:49 PM »

I would never have thought that the Squallid Socialists would give us such a fair hearing.
Well done to Gaetan Micallef who was quite fair.
The Squallids are realizing who their true Friends are on this issue.00107
The Golden Dawn
Imperium


:)
« Last Edit: July 29, 2013, 05:54:47 PM by Stephen Farrugia » Report to moderator   Logged
IMPERIUM
Norman Lowell
Global Moderator
Senior Member
*****
Online Online

Posts: 15701


« Reply #659 on: July 30, 2013, 10:13:19 AM »

http://www.orizzont.com.mt/oldarticles/article108590.html

IR-RAGEL LI JRID ISALVA LIR-RAZZA BAJDA
The full interview.
We haven't been treated so fairly in years.


00107
The Golden Dawn
Imperium
« Last Edit: July 30, 2013, 11:24:41 AM by IMPERIUM » Report to moderator   Logged
Boycott The Times and The Sunday Times.
Do not post there, do not buy a copy of either, do not advertise.
Hurt Them in the only way they understand.

BOYCOTT THE TIMES
 Imperium 1107

Pages: 1 ... 64 65 [66] Go Up Print 
« previous next »
 
SMF 2.0.12 | SMF © 2016, Simple Machines
TinyPortal © 2005-2012

VivaMalta - The Free Speech Forum, On l-Orizzont & it-Torca - Theme by Mustang Forums